Har min virksomhet vekstmuligheter?

En bedrift med gode forutsetninger for vekst har tilgang på stabile finansielle ressurser og riktig kompetanse. I tillegg er det avgjørende at det finnes et marked for produktet eller tjenesten dere ønsker å tilby.

Dette kjennetegner en vekstkraftig bedrift

Før du søker om omstillingsmidler fra Nord-Fosen utvikling bør du ha fått på plass en kritisk kundemasse og en operativ og fleksibel forretningsmodell. En viktig oppgave i en bedrifts vekstfase er å teste nye løsninger løpende og se hvordan disse påvirker bedriftens mål. Et tegn på at dere har funnet en skalerbar modell er at kostnaden knyttet til å få, betjene og beholde en ny kunde er lavere enn inntektene dere har på kunden, beregnet over hele kundens «levetid».

Lurer du på hva du kan søke om midler til? 
Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. 

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Ifølge retningslinjene kan ikke tilskudd dekke:
• Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
• Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital.
• Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver


Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å kartlegge din virksomhets muligheter i forbindelse med omstillingsmidlene.