Høy lokal kompetanse

Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller en sentral rolle i Nord-Fosens næringslivssatsing. Sammen med dere skal vi skape en konkurransedyktig, robust og bærekraftig region som sikrer varig velferd for innbyggerne.

Beholde og tiltrekke riktig kompetanse

Vi har mange dyktige arbeidstakere med høy kunnskap i vår region, samtidig både mangler og mister vi viktig kompetanse som kan sikre Nord- Fosens langsiktige robusthet. Våre utfordringer ser annerledes ut enn i mange andre deler av landet. Vi har nesten ingen arbeidsledighet og svært få tilfeller av korona-smitte, men for mange unge flytter vekk og arbeidsplassene vi kan tilby i dag er i stor grad mannsdominerte.

Vårt mål er derfor å rekruttere flere unge, flere kvinner og innbyggere med kompetansen som trengs for å styrke næringslivet.

På utkikk etter jobb? Finn ledige stillinger i Nord- Fosen-området hos NAV eller Finn.