Innovasjon, utvikling og verdiskapning

Innovasjon er en av de viktigste bærebjelkene i omstillingsarbeidet Nord-Fosen Utvikling er i gang med. Det betyr at vi ønsker å se på muligheter innenfor områder der Nord-Fosen har opplagte fordeler og på nye områder. 

Vi må rette blikket utover

For at Nord-Fosen skal lykkes med å skape et fremtidsrettet, robust og bærekraftig næringsliv må vi tørre å tenke helt nytt. Vi ønsker oss ferske tanker og ideer, fra ildsjeler både i og utenfor regionen, som kan bane vei i helt nye retninger. Det kan være innen teknologi, kunst, foredling, transport eller handel – bare fantasien setter grenser.

Vårt mål er at Nord-Fosen skal være attraktivt, ikke bare for oss som allerede bor her, men også for folk fra andre deler av landet og ikke minst yngre generasjoner. Det er avgjørende for verdiskapingen, for å møte kompetansebehovet og for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Har du en god idé?
Ta kontakt med for hjelp med å videreutvikle og realisere den.