Bli med
å skape nye og spennende arbeidsplasser på Nord-Fosen!

Området Nord-Fosen – bestående av tidligere Roan kommune og Osen kommune – har omstillingsstatus. Sammen skal vi bidra til et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv i kystregionen vår. 

I løpet av seks år skal vi jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og fremtidsoptimisme står i sentrum. Vårt mål er 140 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2025, og vi er allerede godt i gang.

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 430

Folketall

Roan: 957
Osen: 904

Sysselsetting på Nord-Fosen fordelt på næring

Jordbruk, skogbruk og fiske
85 personer

Sekundærnæringer
70 personer

Handel, tjenester, eiendom, samferdsel og reiseliv
106 personer

Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
30 personer

Undervisning
38 personer

Helse- og sosialtjenester
104 personer

Personlig tjenestebygging
11 personer

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 430

Folketall

Roan: 957
Osen: 897

Nye og sikrede arbeidsplasser

64 av 140

Nyetableringer

16 av 25

Området Nord-Fosen består av tidligere Roan og Osen kommune. For å styrke regionens næringsliv har vi samlet kreftene våre.

Nord-Fosen har omstillingsstatus. Det betyr at vi de neste seks årene skal jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og fremtidsoptimisme står i sentrum. Vårt mål er 140 sikrede og nye arbeidsplasser innen 2025, og vi er allerede godt i gang.

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 376

Folketall

Roan: 957
Osen: 954

Sysselsetting på Nord-Fosen fordelt på næring

Jordbruk, skogbruk og fiske
85 personer

Sekundærnæringer
70 personer

Handel, tjenester, eiendom, samferdsel og reiseliv
106 personer

Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
30 personer

Undervisning
38 personer

Helse- og sosialtjenester
104 personer

Personlig tjenestebygging
11 personer