Bli med
å utvikle Nord-Fosen!

Osen og tidligere Roan kommune har fått omstillingsstatus. For å styrke Nord-Fosens næringsliv har Åfjord og Osen kommune samlet kreftene gjennom et omstillingsprogram som ledes av Nord-Fosen Utvikling.

Fra 2020 til 2025 skal vi jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og fremtidsoptimisme står i sentrum. Vårt mål er å øke utviklingsevnen til bedrifter og kommune, samt øke bostedsattraktivitet og rekruttering.

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 430

Folketall

Roan: 957
Osen: 904

Nye og sikrede arbeidsplasser

120 av 140

Nyetableringer

20 av 25

Osen og tidligere Roan kommune har fått omstillingsstatus. For å styrke Nord-Fosens næringsliv har Åfjord og Osen kommune samlet kreftene gjennom et omstillingsprogram som ledes av Nord-Fosen Utvikling.

Fra 2020 til 2025 skal Nord-Fosen Utvikling jobbe målrettet for å skape flere robuste bedrifter der innovasjon, bærekraft og fremtidsoptimisme står i sentrum. Vårt mål er økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene, samt økt bostedsattraktivitet og rekruttering.

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 376

Folketall

Roan: 957
Osen: 954

Sysselsetting på Nord-Fosen fordelt på næring

Jordbruk, skogbruk og fiske
85 personer

Sekundærnæringer
70 personer

Handel, tjenester, eiendom, samferdsel og reiseliv
106 personer

Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
30 personer

Undervisning
38 personer

Helse- og sosialtjenester
104 personer

Personlig tjenestebygging
11 personer