Muligheter

På Nord-Fosen har vi mange muligheter. Vi har nærhet til havet, vi satser på fornybar energi og vi er omringet av majestetisk natur. Med omstillingsmidlene skal vi nyttiggjøre oss disse mulighetene til det beste for lokalt næringsliv og oss som lever her.

Havet er en verdifull ressurs

Havet har gitt Nord-Fosens innbyggere et levebrød gjennom flere hundre år. Våre lange og stolte tradisjoner for fiske, havbruk og sjømatforedling skal vi ha med oss inn i omstillingsarbeidet – men vi må også våge å tenke nytt.

Bærekraftig næringsliv

Nord-Fosen Utvikling arbeider for at næringslivet skal benytte seg av bærekraftige, grønne løsninger som gir varige arbeidsplasser. Ved å utvikle nye bærekraftige bedrifter, samtidig som man videreutvikler eksisterende bedrifter til å bli bærekraftige, sikrer vi at næringslivet blir mer robust og består i fremtiden.

En attraktiv reiselivsdestinasjon

På Nord-Fosen har vi alle forutsetninger for å være en attraktiv reiselivsdestinasjon, både for norske og internasjonale turister. Nå trenger vi flere lokale virksomheter som kan skape minneverdige opplevelser for dem som besøker Roan og Osen.

Høy lokal kompetanse

Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller en sentral rolle i Nord-Fosens næringslivssatsing. Sammen med dere skal vi skape en konkurransedyktig, robust og bærekraftig region som sikrer varig velferd for innbyggerne.

Innovasjon, utvikling og verdiskapning

Innovasjon er en av de viktigste bærebjelkene i omstillingsarbeidet Nord-Fosen Utvikling er i gang med. Det betyr at vi ønsker å se på muligheter innenfor områder der Nord-Fosen har opplagte fordeler, men også på nye områder.