Hva kan jeg søke om midler til?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet på Nord-Fosen kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. 

Nye prosjekter med vekstpotensial

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse på Nord-Fosen, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. 

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Eksempler på prosjekter som Nord-Fosen Utvikling kan støtte er:

– Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
– Forstudier og forprosjekter
– Ekstraordinære etableringskostnader
– Markedsundersøkelser
– Prosess og produktutvikling
– Kompetanseheving
– Konsulenthjelp

Vi gir ikke støtte til investeringer, ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. 

Dersom du sitter med en god idé for hvordan Nord-Fosen kan utvikles kan du være en aktuell mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning!

Har du en forretningsidé?
Ta kontakt med oss!

 

Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler kan du lese her. 

Du kan lese mer om de offentlige reglene for hvordan omstillingsmidlene skal brukes i lenkene under: