Hva kan jeg søke om midler til?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet på Nord-Fosen kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under et eller flere av Nord-Fosen Utviklings seks innsatsområder: Nytt næringsliv, eksisterende næringsliv, sjømat, reiseliv, kompetanse eller attraktivitet for næringsliv.

Nye prosjekter med vekstpotensial

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse på Nord-Fosen, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser på Nord- Fosen.

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre virkemidler, gjerne i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller SIVA. Eksempler på prosjekter som Nord-Fosen Utvikling kan støtte er:

– Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
– Forstudier og forprosjekter
– Ekstraordinære etableringskostnader
– Markedsundersøkelser
– Prosess og produktutvikling
– Kompetanseheving
– Konsulenthjelp

Vi gir ikke støtte til investeringer, ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil tre år, unntaksvis fem år. 

Dersom du sitter med en god idé for hvordan Nord-Fosen kan skape flere, og mer robuste arbeidsplasser kan du være aktuell som mottaker av våre omstillingsmidler. Ta kontakt med oss for rådgivning!

Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler kan du lese her. 

Du kan lese mer om de offentlige reglene for hvordan omstillingsmidlene skal brukes i lenkene under:

Har du en forretningsidé?
Ta kontakt med oss!