Aktuelt

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Nord-Fosen.

Vi tar sikte på å utgi nyhetsbrev en gang pr. kvartal fremover, og starter med en presentasjon av vår nye daglige leder og leder for omstillingsprogrammet i Osen og Roan, Tore Brattgjerd.
Meld deg på nyhetsbrev her, for å motta oppdateringer fra oss!
Nord-Fosen Utvikling ble invitert av Bessaker Stedsutvikling sammen med SINTEF, til å utforske mulighetene for utvikling av Bessaker som et attraktivt sted å bo og jobbe!
Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.
Har din bedrift vekstplaner eller nye ideer? Ønsker dere å ta del i utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter? Nord-Fosen Utvikling skal igangsette et utviklingsprogram sammen med Proneo, og ønsker å finne bedrifter som har lyst å ta del i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner for kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 7. mai.
Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Vi tar sikte på å utgi nyhetsbrev en gang pr. kvartal fremover, og starter med en presentasjon av vår nye daglige leder og leder for omstillingsprogrammet i Osen og Roan, Tore Brattgjerd.
Meld deg på nyhetsbrev her, for å motta oppdateringer fra oss!
Nord-Fosen Utvikling ble invitert av Bessaker Stedsutvikling sammen med SINTEF, til å utforske mulighetene for utvikling av Bessaker som et attraktivt sted å bo og jobbe!
Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.
Har din bedrift vekstplaner eller nye ideer? Ønsker dere å ta del i utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter? Nord-Fosen Utvikling skal igangsette et utviklingsprogram sammen med Proneo, og ønsker å finne bedrifter som har lyst å ta del i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner for kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 7. mai.
Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Vi tar sikte på å utgi nyhetsbrev en gang pr. kvartal fremover, og starter med en presentasjon av vår nye daglige leder og leder for omstillingsprogrammet i Osen og Roan, Tore Brattgjerd.
Meld deg på nyhetsbrev her, for å motta oppdateringer fra oss!
Nord-Fosen Utvikling ble invitert av Bessaker Stedsutvikling sammen med SINTEF, til å utforske mulighetene for utvikling av Bessaker som et attraktivt sted å bo og jobbe!
Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.