Aktuelt

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Nord-Fosen.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Nord-Fosen Utvikling har nå opprettet en facebook-side. Her vil vi dele stort og smått om det som rører seg i Nord-Fosen, og hva som skjer gjennnom omstillingsprogrammet.
Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021.
Sommeren 2020, jobbet 3 studenter fra NTNU med å kartlegge den digitale infrastrukturen i Nord-Fosen og mulighetene innenfor virtuell turisme.
Under finner du en oversikt over flere kurs som kjøres på regional nivå på Fosen. Disse kan være aktuelle for kompetanseheving i din bedrift.
Tidligere Roan og Osen kommune (til sammen Nord-Fosen) har begge fått innvilget omstillingsmidler. Nå starter en målrettet innsats for å løfte næringslivet i regionen.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Nord-Fosen Utvikling har nå opprettet en facebook-side. Her vil vi dele stort og smått om det som rører seg i Nord-Fosen, og hva som skjer gjennnom omstillingsprogrammet.
Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021.
Sommeren 2020, jobbet 3 studenter fra NTNU med å kartlegge den digitale infrastrukturen i Nord-Fosen og mulighetene innenfor virtuell turisme.
Under finner du en oversikt over flere kurs som kjøres på regional nivå på Fosen. Disse kan være aktuelle for kompetanseheving i din bedrift.
Tidligere Roan og Osen kommune (til sammen Nord-Fosen) har begge fått innvilget omstillingsmidler. Nå starter en målrettet innsats for å løfte næringslivet i regionen.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Nord-Fosen Utvikling har nå opprettet en facebook-side. Her vil vi dele stort og smått om det som rører seg i Nord-Fosen, og hva som skjer gjennnom omstillingsprogrammet.
Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021.