Aktuelt

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Nord-Fosen.

Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noen nyetableringer i næringslivet som representerer nye arbeidsplasser i Osen og Roan.
Vil du vite mer om hva Nord-Fosen Utvikling arbeidet med og bevilget midler til i fjor? Les årsrapporten for 2023 her!
Oppsummering av 2023 og prioriteringer for 2024. 2023 viser et aktivt år for omstillingsprogrammet i fjor.
Vår handlingsplan for 2024 (budsjett) er nå godkjent av vårt styre og kommunestyrene i Osen og Åfjord. 2024 blir et aktivt år for Nord-Fosen Utvikling.
Enda ett omstillingsår i Nord-Fosen nærmer seg slutten. Kort oppsummert har aktiviteten i Omstillingsprogrammet vært god og vi har i løpet av året registrert cirka 80 nye prosjekter og tiltak, med smått og stort.
Omstillingsprogrammet Nord-Fosen Utvikling er halvveis i sin virketid, og i den anledning har vi foretatt en midtveisevaluering for å evaluere arbeidet som har foregått hittil.
I samarbeid med Utheve AS, et digitalt markedsføringsbyrå, arrangerer Nord-Fosen Utvikling et nytt kurs i bygging av nettsider den 22. november.
Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i 10 gode historier fra Nord-Fosen:
Det er fortsatt bra tilgang på prosjekter i bedriftene i tillegg til at vi er godt i gang med å gjennomføre flere av tiltakene i vår handlingsplan.
Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noen nyetableringer i næringslivet som representerer nye arbeidsplasser i Osen og Roan.
Vil du vite mer om hva Nord-Fosen Utvikling arbeidet med og bevilget midler til i fjor? Les årsrapporten for 2023 her!
Oppsummering av 2023 og prioriteringer for 2024. 2023 viser et aktivt år for omstillingsprogrammet i fjor.
Vår handlingsplan for 2024 (budsjett) er nå godkjent av vårt styre og kommunestyrene i Osen og Åfjord. 2024 blir et aktivt år for Nord-Fosen Utvikling.
Enda ett omstillingsår i Nord-Fosen nærmer seg slutten. Kort oppsummert har aktiviteten i Omstillingsprogrammet vært god og vi har i løpet av året registrert cirka 80 nye prosjekter og tiltak, med smått og stort.
Omstillingsprogrammet Nord-Fosen Utvikling er halvveis i sin virketid, og i den anledning har vi foretatt en midtveisevaluering for å evaluere arbeidet som har foregått hittil.
I samarbeid med Utheve AS, et digitalt markedsføringsbyrå, arrangerer Nord-Fosen Utvikling et nytt kurs i bygging av nettsider den 22. november.
Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i 10 gode historier fra Nord-Fosen:
Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noen nyetableringer i næringslivet som representerer nye arbeidsplasser i Osen og Roan.
Vil du vite mer om hva Nord-Fosen Utvikling arbeidet med og bevilget midler til i fjor? Les årsrapporten for 2023 her!
Oppsummering av 2023 og prioriteringer for 2024. 2023 viser et aktivt år for omstillingsprogrammet i fjor.
Vår handlingsplan for 2024 (budsjett) er nå godkjent av vårt styre og kommunestyrene i Osen og Åfjord. 2024 blir et aktivt år for Nord-Fosen Utvikling.
Enda ett omstillingsår i Nord-Fosen nærmer seg slutten. Kort oppsummert har aktiviteten i Omstillingsprogrammet vært god og vi har i løpet av året registrert cirka 80 nye prosjekter og tiltak, med smått og stort.
Omstillingsprogrammet Nord-Fosen Utvikling er halvveis i sin virketid, og i den anledning har vi foretatt en midtveisevaluering for å evaluere arbeidet som har foregått hittil.
I samarbeid med Utheve AS, et digitalt markedsføringsbyrå, arrangerer Nord-Fosen Utvikling et nytt kurs i bygging av nettsider den 22. november.
Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i 10 gode historier fra Nord-Fosen: