Aktuelt

Her kan du lese oppdateringer og nyhetssaker fra omstillingsarbeidet i Nord-Fosen.

Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.
Har din bedrift vekstplaner eller nye ideer? Ønsker dere å ta del i utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter? Nord-Fosen Utvikling skal igangsette et utviklingsprogram sammen med Proneo, og ønsker å finne bedrifter som har lyst å ta del i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner for kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 7. mai.
Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Nord-Fosen Utvikling har nå opprettet en facebook-side. Her vil vi dele stort og smått om det som rører seg i Nord-Fosen, og hva som skjer gjennnom omstillingsprogrammet.
Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021.
Sommeren 2020, jobbet 3 studenter fra NTNU med å kartlegge den digitale infrastrukturen i Nord-Fosen og mulighetene innenfor virtuell turisme.
Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.
Har din bedrift vekstplaner eller nye ideer? Ønsker dere å ta del i utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter? Nord-Fosen Utvikling skal igangsette et utviklingsprogram sammen med Proneo, og ønsker å finne bedrifter som har lyst å ta del i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner for kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 7. mai.
Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger.
Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
Nå skal Osen og tidligere Roan kommune slå sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen.
Nord-Fosen Utvikling har nå opprettet en facebook-side. Her vil vi dele stort og smått om det som rører seg i Nord-Fosen, og hva som skjer gjennnom omstillingsprogrammet.
Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021.
Møt noen av våre bedrifter i Nord-Fosen og hør hvorfor de mener omstilling av næringslivet i Nord-Fosen er så viktig.
Har din bedrift vekstplaner eller nye ideer? Ønsker dere å ta del i utviklingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter? Nord-Fosen Utvikling skal igangsette et utviklingsprogram sammen med Proneo, og ønsker å finne bedrifter som har lyst å ta del i dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner for kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 7. mai.
Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger.