Nyhetsbrev 3 – 2023

10 gode historier fra Nord-Fosen

Det skjer mye positivt i Nord-Fosen for tiden, både i næringslivet og ellers. Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i ti gode historier fra Nord-Fosen:

1. GyM1 Treningssenter AS åpnet et non-profit treningssenter i Osen i sommer.  Forprosjektet ble kjørt gjennom oss og vi har også støttet investeringen.  Senteret har nå 130 betalende medlemmer og har blitt et viktig fritidstilbud og møteplass i Nord-Fosen.


2. Kråkøy Norcod AS ble i sommer oppkjøpt og er nå en del av børsnoterte Norcod. Oppkjøpet gir store muligheter for videre utvikling av bedriften, hvor Nord-Fosen blir et viktig sentrum for satsing i torskeoppdrettsnæringen fremover.


3. Roan Bygdeutvikling er nå i ferd med å etablere en aktivitetspark på Kirkehaugen i Roan sentrum. Forprosjektet ble kjørt gjennom oss og vi har også støttet investeringen. Både dugnadsfolk og privat kapital har sluttet godt opp om prosjektet, som blir et flott bomiljøtiltak i området. 


4. Karmaceli AS er nå godt etablert på Sandviksberget og antall ansatte har vokst til 12. Selskapet driver et godt utviklingsarbeid og har skaffet seg flere bein å stå på, bl.a. produksjon av sei og innfrysing av laks. Anleggets beskaffenhet og beliggenhet gir mange muligheter fremover. 


5. Roan Eggpakkeri AS planlegger å utvide driften med produksjon og salg av eggmasse til konkrete kunder. Prosjektet er et eksempel på at bærekraftige løsninger gir god bedriftsøkonomi. 


6. Vingsand Handelsforening SA eier flere av de sentrale eiendommene på stedet. De kjører nå et forprosjekt hvor målet er å legge til rette for næringsutvikling. Flere private aktører i reiselivet ønsker å satse på Vingsand.


7. Bessaker Sjøhus AS realiserer nå prosjektet «Fabrikken», som vil gi den gamle hermetikkfabrikken nytt liv. I tillegg til attraktive kontorplasser på kaia (co-working) blir det fasiliteter for lokalmat, servering og muligens et lite museum. Ombyggingen er tenkt ferdig til 1. juni 2024!


8. Buhaugen Utvikling AS er i ferd med å regulere et større område for fritidsbebyggelse og ulike aktiviteter på Sætervika. Forprosjektet kjøres gjennom oss, og en realisering vil bidra til å gi stedet et betydelig løft.

9. Åfjord Utvikling AS kjører nå forprosjektet «Sjøen som ferdselsåre» med støtte fra oss, Bygda 2.0 og Trøndelag fylkeskommune. Målet er å gjeninnføre en sjørute for persontransport langs Fosenkysten, f.eks. fra Uthaug til Sandviksberget. Dette er et spennende prosjekt som vil bidra til å styrke reiselivet i regionen og knytte kystbygdene i Fosen tettere sammen kommunikasjonsmessig.

10. Foreningen Bjørnørfolket fullførte i sommer oppsetningen av tredje og siste del av «Bjørnørfolket». Alle tre oppsetninger i hhv. Roan (2019), Stoksund (2022) og Osen (2023) ble suksesser, både kunstnerisk og publikumsmessig. Omstillingsprogrammet ønsker å bidra til at Bjørnørfolket videreføres som en kulturinstitusjon i Nord-Fosen, og vi har sammen med våre eierkommuner gitt økonomisk støtte til dette arbeidet.

Foto: Bjørn Filip Kjeldsen Holm
Foto: Bjørn Filip Kjeldsen Holm

Ta kontakt dersom du har et prosjekt som du ønsker å diskutere med oss!

Fortsatt god høst fra oss i Nord-Fosen Utvikling 🍂

Karoline & Tore