Omstilling

Med målrettede tiltak skal vi gjøre det attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i Nord-Fosen. Omstillingsarbeidet skal bidra til økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene, samt økt bostedsattraktivitet og rekruttering i Nord-Fosen.
Dette er et av flere bidrag for å begrense befolkningsnedgangen og skape et mer robust og variert næringsliv. 

Hva er omstillingsprogrammet?

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Hva kan jeg søke om midler til?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet på Nord- Fosen kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. 

Hvorfor er omstilling viktig for Nord-Fosen?

Nord-Fosen står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnestensbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for. 

Har min virksomhet vekstmuligheter?

En bedrift med gode forutsetninger for vekst har tilgang på stabile finansielle ressurser og riktig kompetanse. I tillegg er det avgjørende at det finnes et marked for produktet eller tjenesten dere ønsker å tilby.