Dette er
Nord-Fosen utvikling

Osen kommune og tidligere Roan kommune har slått sammen kreftene for å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling på Nord-Fosen. Ved å samarbeide kan vi benytte midlene der de vil ha størst effekt, og på den måten bidra til større verdiskaping for bedrifter og næringsliv. ​Organisasjonen som forvalter midlene i omstillingsperioden, heter Nord-Fosen Utvikling.

Vårt mandat

Nord-Fosen Utvikling har fått tildelt sitt mandat fra Åfjord og Osen kommune. Vi skal jobbe proaktivt for å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, vi skal gjennomføre et kompetanseløft og innovere næringslivet. Målet er å sikre en robust og bærekraftig region som er attraktiv både for dem som allerede bor her, og for nye innbyggere.

Vi kan hjelpe deg

Vi samarbeider tett med Innovasjon Norge og andre aktører for å gi deg som sitter på innovative ideer, eller som ønsker å utvikle næringslivet på Nord-Fosen, den beste rådgivningen tilgjengelig. Vi ønsker innspill på alt fra næringsutvikling til stedsattraktivitet. Bærekraftige samfunn trenger folk for å blomstre.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 430

Folketall

Roan: 957
Osen: 904

Nye og sikrede arbeidsplasser

64 av 140

Nyetablering

16 av 25

Sysselsetting på Nord-Fosen fordelt på næring

Jordbruk, skogbruk og fiske
85 personer

Sekundærnæringer
70 personer

Handel, tjenester, eiendom, samferdsel og reiseliv
106 personer

Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
30 personer

Undervisning
38 personer

Helse- og sosialtjenester
104 personer

Personlig tjenestebygging
11 personer