Hva er omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Nyskaping

Kompetanseutvikling

Samarbeid

Bidrar til vekst og verdiskapning

Omstillingsarbeidet skal bidra til økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene, samt økt bostedsattraktivitet og rekruttering i Nord-Fosen. 

Regioner som er under omstilling, får midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid i regionen.

Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer i omstillingsperioden – og en viktig støttespiller for Nord-Fosen utvikling i årene fremover.

Lurer du på om din virksomhet kan søke om midler fra Nord-Fosens omstillingsprogram? Les mer her.

 

Sysselsetting

Roan: 471
Osen: 411

Folketall

Roan: 957
Osen: 903

Nye og sikrede arbeidsplasser

101 av 140

Nyetablerte bedrifter

18 av 25

Sysselsetting på Nord-Fosen fordelt på næring

Jordbruk, skogbruk og fiske
85 personer

Sekundærnæringer
70 personer

Handel, tjenester, eiendom, samferdsel og reiseliv
106 personer

Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring
30 personer

Undervisning
38 personer

Helse- og sosialtjenester
104 personer

Personlig tjenestebygging
11 personer