Vår handlingsplan for 2024 er klar!

Vår handlingsplan for 2024 (budsjett) er nå godkjent av vårt styre og kommunestyrene i Osen og Åfjord.

2024 blir et aktivt år for Nord-Fosen Utvikling. Les mer om årets aktiviteter og prioriteringer her!