Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet

Omstillingsprogrammet Nord-Fosen Utvikling er halvveis i sin virketid, og i den anledning har vi foretatt en midtveisevaluering for å evaluere arbeidet som har foregått hittil. 

Formålet er å dokumentere og vurdere sentrale aspekter ved omstillingsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og tiltak, samt resultater og måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Evalueringen skal ha et særlig fokus på å identifisere forbedringspunkter.

Evalueringen baserer seg hovedsakelig på data fra dokumentgjennomgang, en spørreundersøkelse til bedrifter som er støttet av programmet (gjennomført av Norfakta) og intervjuer med sentrale personer i programmet.

Rapporten er forenklet og utarbeidet av administrasjonen i Nord-Fosen Utvikling. 
Midtveisevalueringen ble godkjent av styret i NFU den 4. desember. 

Les rapporten her!