Nyhetsbrev 2 – 2024

Det skjer mye positivt i Nord-Fosen og vi er involvert i mange prosjekter.

Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noen nyetableringer i næringslivet i Osen og Roan:

1. Ingrid og Halvard Svee Nordmeland er i ferd med å etablere en besøksgård i Nordvika i Osen. I tillegg til gårdsdrift med lokalmatproduksjon, blir dette et fint tilbud til ulike grupper med behov for et gårdsopphold.

Svee Nordmeland bygger opp en fin familiebedrift i Nordvika.

2. Kopepoditten Holding AS og eier Dani Edvartsen er i ferd med å bygge opp en spennende virksomhet i Bessaker innen droner- og undervannsteknologi. Nord- Fosen har en betydelig skipstrafikk og hovedmarkedet vil være service på utstyr og inspeksjon av fartøy.

3. Driften på Vingsandkroa er i gang igjen etter et opphold på 2 år. De nye driverne Ann- Karin og Peter Storvik-Bolte har med seg lang bransjeerfaring fra Norge og Tyskland. Selskapet satser på kvalitet og lokal mat samt tradisjonell krodrift.

Vingsandkroa ligger fint til i havgapet.

4. Rederiet Vikahav AS` nye flaggskip «Vikahav» er nær ferdigstillelse ved verftet i Kroatia. Båten til ca. 60 mill. kr kommer heim til Roan seinere i sommer. Hovedmarkedet blir tjenester til oppdrettsnæringen.

Vikahav leveres snart fra verftet i Kroatia.

5. Ronja og Svein Ole Brattgjerd i Osen har etablert SB Eden AS. Selskapet skal bl.a. drive med montering og service av varmepumper, samt foto og grafisk design.

6. På Lonmyran jobber Jan Stjern med etablering av et småkraftverk på sin eiendom Dalamarka. En del avklaringer gjenstår, men ved realisering kan Dalamark Kraftverk levere strøm til 8-10 husstander i et normalår.

Dalamark Kraftverk ønsker å bygge ut Fiskbekken på Lonmyran.

7. Tillegget Auto AS og eier Jan-Thore Pettersen er i ferd med å reetablere Auto`n i Osen. I løpet av sommeren gjenoppstår dette tradisjonsrike stedet med bensinstasjon, verksted, kiosk, gatekjøkken og møteplass.

8. Roan Byggvare AS ble offisielt åpnet 27. juni. Byggevareforretningen har en lang historie på Hofstad. Dette blir et flott tilbud som også gir nye arbeidsplasser lokalt.

9. Knabben Utvikling AS har sammen med Norcod nådd en milepæl i sin satsing på torskeoppdrett i Nord-Fosen. Konsesjonssøknad på første oppdrettslokalitet ved Saksa i Osen sendes til fylkeskommunen i disse dager.

Torskeoppdrett kan bli en viktig næring i Nord-Fosen.

10. Den gamle hermetikkfabrikken i Bessaker har vært gjennom en betydelig forvandling det siste året. Snart åpner Fabrikken nye lokaler for servering, møtested og kontorfellesskap.

11. Seter Marina har etablert et flott marinaanlegg med 20 nye båtplasser i Sætervika. Dette blir en fin og trygg havn både for heimeflåten og gjester. Anlegget åpnes i nærmeste fremtid.

Seter Marinas anlegg nærmer seg ferdigstillelse.

12. Nyetablerte Brandsfjord Handel AS jobber med å etablere ny butikkdrift og møteplass i butikklokalene på Straum. Butikken ble lagt ned tidligere i sommer, og lokale krefter har tatt initiativ til forprosjekt for etablering av ny drift.

13. Planene om etablering av en laksetrapp i fossen Teistin i Hofstadelva er tatt opp igjen. Prosjektet er interessant både for utvikling av laksestammen i elva og næring i dalen.

Jovisst skjer det mye her. Følg med og ta gjerne kontakt med oss hvis du har et prosjekt innen nærings-eller samfunnsutvikling!

God sommer fra oss i Nord-Fosen Utvikling ☀️
Karoline (I permisjon) & Tore