Nyhetsbrev 1 – 2024

Oppsummering av 2023 og prioriteringer for 2024

Vi holder på å ferdigstille regnskapet for 2023 som viser et aktivt år for omstillingsprogrammet i fjor.  Ift. pengebruk er hovedtallene som følger;

Samtidig ble 0,8 mill. kr av tidligere bevilgninger tilbakeført, slik at netto kostnad i 2023 endte på 8,7 mill. kr. 

Dette er 0,7 mill. kr høyere enn budsjettet på 8 mill kr, og merforbruket dekkes inn av vår økonomiske buffer (egenkapital).  Etter dette utgjør egenkapitalen ca. 3,2 mill. kr, og planen er å være egenkapitalmessig i null når omstillingsperioden er over i 2025.

Du vil finne mer info om fjoråret i årsrapporten som blir offentliggjort etter påske, og oversikt over våre bevilgninger oppdateres fortløpende på vår hjemmeside www.nordfosenutvikling.no/bevilget-omstillingsmidler/

Prioriteringer i 2024

Vi har gjort noen endringer f.o.m. i år, hvor vi ønsker å prioritere større utviklingsprosjekter sammen med næringslivet og eierkommunene våre. Vi kommer fortsatt til å støtte enkeltprosjekter i bedriftene – men kanskje ikke i samme omfang som tidligere, og potensialet i prosjektene blir nok vektlagt sterkere enn før.

Her en noen eksempler på prosjekter som vi vil jobbe med i år:

  • Roan havn – forstudie m.t.p. utvidelse av havna
  • Torskeoppdrett – jobbe sammen med aktører for å etablere torskeoppdrett og landbaser i Nord-Fosen
  • Cruisetrafikk – bidra til å etablere en permanent driftsorganisasjon i Bessaker
  • Halvikhallin og andre attraksjoner – bedret tilgjengelighet og tilrettelegging for besøkende
  • Kraftforsyning – jobbe for bedre kapasitet og forsyning til næringslivet
  • Strand næringsområde og havn – bidra til etablering av en utviklingsorganisasjon sammen med aktørene

Tiltak for etablering av møteplasser og rekruttering blir viktig også i 2024.  Det samme gjelder tiltak for økt samfunnsattraktivitet, herunder:

  • Boligprosjekter – støtte til lokale initiativ i forprosjektfasen
  • Barn/unge – i samarbeid med ungdomsklubb og ungdomsråd
  • Kommunikasjon og infrastruktur, som kollektivtransport

Arbeidet med etablering av et robust utviklingsmiljø på Nord-Fosen fortsetter, og forhåpentligvis kan vi se en løsning innen utgangen av året.

Det skjer mye bra i Nord-Fosen, både i næringslivet og ellers.   Ta kontakt hvis du har et prosjekt innen næring- eller samfunnsutvikling som du ønsker å diskutere med oss!

God påske fra oss i Nord-Fosen Utvikling!

Karoline (i permisjon) & Tore