Nyhetsbrev 2 – 2023

Tiden frem til sommerferien blir hektisk for Omstillingsprogrammet.  Det er fortsatt bra tilgang på prosjekter i bedriftene i tillegg til at vi er godt i gang med å gjennomføre flere av tiltakene i vår handlingsplan. Både omstillingsplanen, handlingsplanen, årsrapporten og våre bevilgninger er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside nordfosenutvikling.no og via Facebook.

Vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noen prosesser som vi deltar i, og avslutter brevet med en gladnyhet på personalsiden.

Midtveisvurdering

Omstillingsprogrammet i Nord-Fosen nærmer seg halvveis og vi vil gjennomføre en «Midtveis-evaluering» av omstillingsarbeidet med fokus på forbedringspunkter. Evalueringen vil være to-delt og består av:

  1. Anonym spørreundersøkelse som sendes ut til bedriftene i Osen og Roan i september
  2. Intern evaluering i selskapet sammen med styreobservatørene Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune

Konklusjonene fra evalueringen vil være klar i november og blir offentliggjort.

Forprosjekt om etablering av utviklingsmiljø på Nord-Fosen

Vi deltar i en prosess sammen med våre eierkommuner og de andre utviklingsaktørene på Nord-Fosen, hvor målet i denne fasen er å utrede alternativer til hvordan vi bør strukturere og organisere utviklingsmiljøet fremover. 

Til grunn for dette arbeidet ligger en erkjennelse av at rammebetingelsene og utviklingen i samfunnet endrer seg i et stadig raskere tempo, der man går fra mangel på arbeidsplasser til mangel på arbeidskraft.  Trendene er tydelige og distriktene står i fare for å sakke akterut i en fremtid der konkurransen om innbyggere, kompetanse og arbeidsplasser hardner mer og mer til. 

Et mottiltak kan være å etablere et robust fagmiljø som ivaretar arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling på en slik måte at det blir en viktig bidragsyter og motor for vekst på Nord-Fosen.

Konklusjonen fra forprosjektet vil være klar til høsten.

Karoline Larsen går fra 50% til 100% i Omstillingsprogrammet

Karoline (f. 1997) har frem til nå jobbet 50/50 som hhv. rådgiver i Omstillingsprogrammet og prosjektleder i prosjektet «Bærekraftig reisemål» i vårt søsterselskap Åfjord Utvikling AS. Prosjektet i Åfjord Utvikling nærmer seg ferdigstillelse og Karoline blir rådgiver hos oss i 100%-stilling fra 1. juli. 

Karoline er godt kjent i området, har opparbeidet seg god prosjektkompetanse og blir en enda viktigere bidragsyter til omstillingsarbeidet fremover. Dette blir bra og vi gleder oss til «full trøkk» med Karoline!

For øvrig skjer det mye bra i Nord-Fosen, både i næringslivet og ellers. Men vi ønsker enda mer! Ta kontakt hvis du har et prosjekt du ønsker å diskutere med oss!

God sommer fra oss i Nord-Fosen Utvikling!
Karoline & Tore