Arbeid utført av studenter ved NTNU

Sommeren 2020, jobbet tre studenter fra NTNU med ulike prosjekter tildelt av NFU. Christofer G. Skjæveland & Karen S. Knutsen jobbet med å kartlegge dagens digitale infrastruktur i området Nord-Fosen. 

Dette arbeidet resulterte i en 34 siders rapport som avdekte dagens mobil- og bredbånd-dekning, planlagt infrastruktur-utbygging og nye muligheter med 5G.

Rapporten over den digitale infrastrukturen i Nord-Fosen, kan leses her.

Sebastian Skogen Raa jobbet med å kartlegge forskning og utvikling på virtuell turisme, og hvilke muligheter som finnes innenfor dette markedet som er i vekst. Raa laget også en demo på 3D virtuell turisme, som kan sees her.

Rapporten over forskning og utvikling på virtuell turisme, kan leses her.

Christofer G. Skjæveland

Karen S. Knutsen

Sebastian Skogen Raa

Sommeren 2020, jobbet tre studenter fra NTNU med ulike prosjekter tildelt av NFU. Christofer G. Skjæveland & Karen S. Knutsen jobbet med å kartlegge dagens digitale infrastruktur i området Nord-Fosen. 

Dette arbeidet resulterte i en 34 siders rapport som avdekte dagens mobil- og bredbånd-dekning, planlagt infrastruktur-utbygging og nye muligheter med 5G.

Rapporten over den digitale infrastrukturen i Nord-Fosen, kan leses her.


Sebastian Skogen Raa jobbet med å kartlegge forskning og utvikling på virtuell turisme, og hvilke muligheter som finnes innenfor dette markedet som er i vekst. Raa laget også en demo på 3D virtuell turisme, som kan sees her.

Rapporten over forskning og utvikling på virtuell turisme, kan leses her.

Christofer G. Skjæveland
Karen S. Knutsen