BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning til Trøndelag fylkeskommune for små og store bedrifter med omstillingsbehov, og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte for å styrke bedriftens omstilling-, konkurranse- og overlevelsesevne. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, f.eks. Covid19.

Samlet støttebeløp til virksomheter i 2021 er:
• For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.
• For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 600 000,-.

BIO Trøndelag er rettet mot bedrifter som faller inn under satsingsområder i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag;
opplevelsesnæringer, bio- og sirkulærøkonomi, smarte samfunn og havrommet.
Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan f.eks. være bedriftsledelse og forretningsmodellering.

Les og søk om ordningen på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.
Les retningslinjene for ordningen her.