Handlingsplan 2021

Styret i Nord-Fosen utvikling AS vedtok på styremøte den 08.02.21, ny handlingsplan for 2021. 

Ved å trykke på bildet kan du lese hva omstillingsarbeidet hovedsakelig skal jobbe mot i 2021. Handlingsplanen legger føringen for arbeidet i 2021, innenfor valgte innsatsområder.