Havet er en verdifull ressurs

Havet har gitt Nord-Fosens innbyggere et levebrød gjennom flere hundre år. Våre lange og stolte tradisjoner for fiske, havbruk og sjømatforedling skal vi ha med oss inn i omstillingsarbeidet – men vi må også våge å tenke nytt.

Bærekraftig utnyttelse gir robust næringsliv

Havet, og livet under vann, er hardt presset av menneskers påvirkning. Hvis vi skal lykkes med å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser må vi nyttiggjøre oss havets ressurser på en bærekraftig måte. I tillegg til fiskeri og havbruk som finnes i dag, må vi finne innovative bruksområder og lete etter verdier på nye steder. Det kan handle om foredling, miljøvern, nye utnyttelses- og bruksområder for ressursene i havet.  

Ønsker du å utvikle, eller skape ny næring basert på hav eller kyst? Ta kontakt med oss.

Utslippsfri kyst innen 2040

Målet med Utslippsfri Kyst 2040 er å elektrifisere all drift ved kysten og på havet innen 2040. Teknologien er her, men det trengs forsterket infrastruktur for fornybar energi i havnene. Dette er et omfattende arbeid som man akkurat har begynt på. På sikt vil en utslippsfri kyst gi mye mer enn bare utslippskutt, det vil også skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping langt frem i tid.