Hva skjer-kalender

Vi har nå etablert en Hva skjer-kalender for Nord-Fosen for å synliggjøre alt som skjer av aktiviteter, arrangement og samlinger!

For å gjøre den oppdatert til en hver tid, er vi avhengig av at DU bidrar med å holde den oppdatert!

Dersom du deltar, arrangerer eller vet om et tilbud som ikke er lagt inn, så opprett en gratis bruker og legg det inn på denne nettsiden:

www.hvaskjernordfosen.no