Søk støtte til Sparebank 1 for å ansette ungdom i sommer

Sparebank 1, sammen med Sparebankstiftelsen SMN, ønsker å få 600 ungdommer i arbeid, gjennom å bidra med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger. Din bedrift kan dermed søke om å få 7000kr per ungdom (opptil 5 stk), dersom du ansetter ungdom denne sommeren.

KRITERIER FOR Å FÅ STØTTE

  • Tilskudd kan gis til bedrifter, lag og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord i Vestland. 
  • Hver sommerjobb støttes med 7000 kroner. Det kan søkes om tilskudd for inntil fem sommerjobber. 
  • Sommerjobben skal tilbys ungdommer i alderen 16-25 år, og minimum tilsvare tre ukers full jobb. 
  • Det skal gjøres allment tilgjengelig for ungdommer i bedriftens nærområde å søke. 
  • Det forutsettes at det lønnes etter gjeldende tariff, og at det inngås arbeidskontrakt. 
  • Det forutsettes at bedriften ikke har ansatte som er permitterte. 
  • Det gis ikke tilskudd til sommerjobber som allerede er utlyst eller avtalt.

Søknadsfrist er 1. mai. Svar gis innen 10. mai. Støtten utbetales senest 30. august, etter mottatt dokumentasjon fra bedriften.

Les mer om ordningen her.
Søk støtte til fra Sparebank 1 Midt-Norge her.