Knut Johan Monkan skal lede nytt prosjekt

Knut Johan Monkan leder prosjektet «Helhetlig nærings- og stedsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker».   

Prosjektet eies og driftes av Nord-Fosen Utvikling, og som navnet sier vil prosjektet ha sitt utgangspunkt på Bessaker.   

Etter en offentlig anskaffelsesrunde er vi glad for at Knut Johan har takket ja til å lede prosjektet som innleid ressurs gjennom sitt selskap Bygdilag.

Prosjektet starter opp i sommer.  Dette er langsiktig jobbing og intensjonen er at prosjektet skal gå over flere år, med årlig fornyelse av bevilgningen.

Det skjer mye positivt på Bessaker og Nord-Fosen, og vi er godt posisjonert mtp. utvikling av næringslivet og næringsetableringer. Dog er arbeidsplasser alene ikke nok til å sikre bosettingen i distriktet, og rekruttering av kompetanse er allerede et problem. Vi risikerer derfor at lokalsamfunnet ikke fullt ut får nytte av den positive utviklingen som er i næringslivet på kysten.

Ved siden av å følge opp og lande næringsetableringer, handler derfor prosjektet om å styrke samfunnet rundt næringslivet. Bl.a. dreier dette seg om rekruttering, bo -og blilyst, tilbud og aktiviteter, infrastruktur og boliger. 

Det planlegges et infomøte på Bessaker den 4.juni.  Mer info vil komme.