Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt nytt tilskudd til kommuner til kompensasjonsordning for lokale virksomheter.
Søknadsfristen er 7. mai.
Det er ulike kompensasjonsordninger for bedrifter i Osen og Åfjord kommuner. Se mer informasjon om hver av kompensasjonsordningene og hvordan man søker, i lenkene under.

Åfjord

Åfjord kommune deler ut kr til 467.000 til virksomheter innen reiseliv og serveringsbransjen.

Les mer om kompensasjonsordningen til Åfjord kommune her.

Osen

Osen kommune deler ut kr 500 000,- til næringslivsaktører som er særskilt rammet av smitteverntiltakene. Støtten skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Les mer om kompensasjonsordningen til Osen kommune her.