Kurs i digital markedsføring

I samarbeid med Utheve AS, et digitalt markedsføringsbyrå, arrangerer Nord-Fosen Utvikling et oppfølgingskurs i digital markedsføring.

Kurset er en forlenging av nybegynnerkurset vi gjennomført på Nordmeland Gårdshotell 2. oktober 2022.
Kurset er for alle bedrifter og privatpersoner i Åfjord og Osen kommuner.

Tid og sted:

Onsdag 8. mars på Julie Næss-tunet (man kan også delta digitalt på Teams)

Kurs fra kl. 17.00 – 20.00 (to bolker med en liten matbit i mellom)

Arrangementet er gratis!

Innhold i kurset:

«Annonsering på de beste digitale kanalene»

– Design av annonser
– Budskap/vinkling annonser
– Fremming av innlegg på Facebook
– Hvordan lage en annonsekampanje med split test på Facebook
– Hvordan lage en annonsekampanje på Google søk
– Hvordan lage en annonsekampanje på Snapchat
– Evaluere resultatene fra kampanjene

Påmelding må skje innen tirsdag 8.mars på
e-post: post@nordfosenutvikling.no
Gi beskjed om du deltar fysisk eller digitalt!

Senere vil det bli arrangert kurs i utvikling av nettsider.