Møt Kråkøy Slakteri

Kråkøy Slakteri driver med slakting og foredling av oppdrettsfisk (laks/torsk) for oppdrettere langs trøndelagskysten. Slakteriet har nå også mulighet for innfrysning av laks på fryselager og mottak av bløgga fisk.

Kråkøy Slakteri startet drift på Kråkøya i 2003, men familien har drevet med hvitfisk siden 1947. I dag er bedriften 51 faste ansatte, og med det den største private virksomheten på Nord-Fosen, målt i antall ansatte.

Daglig leder Roger Sørgård
Ansatte ved Kråkøy Slakteri

Hva er den største utfordringen til bedriften din? 
Tilgang til jevnlig råstoff. Det er også en utfordring å få nye arbeidstakere til å bo i området, så bolyst- og attraktivitetsprosjekter blir viktig slik at flere kan etablere seg og bo i området.

Hvilket utviklingspotensial vil du si din bedrift har? 
De er mye som skjer innen blå sektor. Kråkøy Slakteri jobber med å videreutvikle den faglige kompetanse hos bedrift og ansatte, omstille/tilpasse bedriften til framtidige krav og behov som næringen etterspør og markedet krever.

Planlegger bedriften å rekruttere noen i det neste året?   
Ja

Hvilken kompetanse ser dere etter?  
Administrasjon, vedlikehold/automasjon

Vil du fortelle om et prosjekt dere har søkt støtte om til Nord-Fosen Utvikling?
I forbindelse med at vi mistet to av våre to største slakteavtaler i 2018, måtte vi starte en omstillingsprosess for å undersøke hvor Kråkøy Slakteri skulle være i næringen i fremover. I prosessen brukte vi store ressurser og jobbet hardt sammen med konsulenter for å finne ut veien videre for å skaffe Kråkøy Slakteri flere bein å stå på. Kråkøy Slakteri søkte om å få dekt disse utviklingskostnadene hos Nord-Fosen Utvikling.
Gjennom denne omstillingsprosessen hadde vi en stor workshop med mange aktører og samarbeidspartnere, og avdekte at vi måtte satse på å bygge et fryseri for laks og mottak for bløgget fisk. Begge disse prosjektene ferdigstilte vi høsten 2020.
Innfrysningen er både vogntog med ferdigpakket laks i isoporkasser, samt laks direkte fra slaktingen.

Vi har også et utviklingsprosjekt pågående nå, hvor vi ser på hvordan vi kan utnytte rogn fra stamfisk.

Hvorfor er omstilling viktig for Nord-Fosen?
Roan ligger jo i en utkant og skal vi få flere til å komme å bo her, så må vi ha arbeidsplasser. Det betyr derfor alt for at et lokalsamfunn skal overleve. Det blir viktig med omstilling for å sikre og skape nye arbeidsplasser, knytte seg til flere bedrifter og skape ny vekst. Det blir også viktig å etablere nettverk som kan komme med innspill og forslag for vekst og utvikling.

Hvorfor er utvikling viktig for din bedrift?
Skal vi være med på den utviklingen og veksten som skjer i den blå sektor, så må vi utvikle oss og være med på det som skjer i næringen. Næringen har stor omstrukturering, og blant annet kommer det andre arter inn som det kan bli aktuelt for oss å ta imot i fremtiden.

I forbindelse med tunellutbyggingen i Bergfjorden, så har Åfjord kommune fylt ut et industriområde. Så vi har god plass å utvikle oss på. Vi har prosjektert en stor filetfabrikk, med totalt 50 ansatte da det blir mer og mer aktuelt å levere filet, i stedet for å levere helfisk.

Det pågår også nå et stort prosjekt på landbasert oppdrett i Åfjord. Får vi være med på denne utviklingen, så kan det hende vi må bygge et nytt slakteri i fremtiden.


Hva er det beste med å bo i Nord-Fosen?
I forhold til den blå sektor så bor vi midt i området som veksten skal skje, så vi har store muligheter for å være med på den veksten i årene fremover.

 

Deler av anlegget til Kråkøy Slakteri
Fryselageret til Kråkøy Slakteri