Møt Modino

Avdelingsleder John Håvar Aarstein

Modino driver distribusjon av mobiltelefoner og tilbehør, kjøp og salg av brukte telefoner, nettbutikker og et rikt utvalg av servicetjenester. Selskapet har 60 ansatte i Oslo som driver med lager, økonomi og administrasjon, samt at en avdeling på 17 ansatte i Osen som driver kundeservice. Modino har kontorsted i 3. etasjen på rådhuset i Osen kommune.  Selskapet One2Cel ble startet i Oslo i 2010, og avdelingen i Osen ble etablert i 2011. Tidligere Brightstar og One2Cel har nå slått seg sammen til Modino. Modino er en sammensetningen av forkortelsene Mo for mobil, Di for distribusjon og No for Norden.

Bakgrunnen for den lange erfaringen med kundeservice og kontorarbeid i Osen startet med Idar Vollviks etablering av Chess. Modino har ansatte i dag, som har jobbet innenfor kundeservice siden Chess startet opp i Osen i 2003.

Nord-Fosen Utvikling har vært og snakket med leder for avdelingen i Osen,
John Håvar Aarstein, som kunne fortelle oss dette om Mondino:

Hva er den største utfordringen til Modino?

– Hvis vi tenker litt framover i tid så ser jeg at de 2 største usikre faktorene er:
1. Rekruttering og hvordan skal Modino skaffe arbeidsfolk i Osen.
Markedet er minkende og allerede er det få arbeidssøkende i kommunen. I tillegg er planene framover at næringslivet skal vokse. Dette gjør at mangel på arbeidskraft er en reell utfordring / risiko for oss.
2. Kontrakter
Vår posisjon i markedet er stabil, men vi tar ingenting for gitt. Vi jobber opp mot avtaler med en normal lengde på 3 – 5 år. Det vil si at vi aldri vet 100% hva som skjer i perioder framover utover varigheten på avtalene som er inngått.

Hvilket utviklingspotensial vil du si Modino har?

– Med det setupet vi har med personell med høy kompetanse og erfaring fra kundeservice og systemer som er skybaserte og fleksible, så er det gode muligheter for at vi kan tilby kundeservice-tjenester for andre partnere/kunder enn de vi har i dag. Videre er det potensielt mange muligheter med tanke på bredere spekter av tjenester vi som kundeservice-tilbyder kan tilby eksisterende og potensielle kunder.

Planlegger bedriften å rekruttere noen i det neste året?

– Vi har for tiden ingen planer om å rekruttere fremover. Modino har vært veldig heldig og hatt god rekruttering, da vi har benyttet oss av det nettverket som har eksistert i Osen i mange år. Men dersom en mulighet dukker opp så endres dette raskt. Sist da vi ansatte et team på 8 medarbeidere i forbindelse med en forsikringsavtale vi landet, så fikk vi i underkant av 2 måneder på oss til å rekruttere ansatte. Foreløpig er det ingen konkrete planer, men dette kan altså snu raskt.

Hvilken kompetanse ser dere etter? 

– Vi har en veldig bred sammensetning av kompetanse i vårt team, og er ikke avhengige av å ansette noen som har utdanning innenfor salg og kundeservice. Når vi ansetter følger vi magefølelsen etter intervjurundene, i stedet for å fokusere på personenes CV. Det er viktigste for oss at personen er positiv, nysgjerrig og viser interesse.  
Det er også viktig for oss å benytte prøvetid med nyansatte, slik at vi kan finne ut om selskapet er noe for dem, og om den nyansatte er noe for oss. Men hos oss er det høyt under taket!

Hva mener du mangler på Nord-Fosen?

– Jeg har savnet fiber og bedre veg opp Steinsdalen. Men fiberutbyggingen er i gang, og vegen opp Steinsdalen har blitt betraktelig mye bedre.
Det jeg føler mangler mest er at Osen har et tilbud til folk som er interessert i andre ting enn fotball og korps. Det er viktig at vi har ting å tilby på fritiden, og kunne derfor tenkt meg et bredere spekter av fritidsaktiviteter i Osen.
Jeg kunne også tenkt meg at Osen kommune kunne markedsført Osen bedre hva som finnes her. Slik at hvis eksempelvis en barnefamilie ønsker å flytte på seg, så synliggjør vi at Osen eksisterer. Vi må vise frem det vi har og kommunisere dette ut!

Hva synes du er det beste med å bo i Nord-Fosen?

– Det beste med å bo i Osen er at man har litt større frihet, det er romsligere og roligere omgivelser enn andre steder. Det er god plass til å holde på med dine interesser!

Vil du vite mer om Modino, følg med på facebook-siden deres her.

Vi ønsker å bli kjent med og vise frem næringslivet på Nord-Fosen. Ta kontakt for å få vist frem din bedrift!