Nyhetsbrev 1 – 2021

Ny daglig leder er på plass

Vi tar sikte på å utgi nyhetsbrev en gang pr. kvartal fremover, og starter med en presentasjon av vår nye daglige leder og leder for omstillingsprogrammet i Osen og Roan, Tore Brattgjerd:

Tore Brattgjerd nyhetsbrev

Hei alle sammen!

Jeg er fra 1.juli 2021 daglig leder i Nord-Fosen Utvikling AS og leder av omstillingsprogrammet i Osen kommune og gamle Roan kommune (nå Åfjord).
Programmet løper til 2025 og hovedmålsetningen er å bidra til å skape og sikre 140 arbeidsplasser i området. Dette høres mye ut i et område med samlet ca. 1.800 innbyggere, og er naturligvis en stor utfordring. Derimot er 140 ikke flere arbeidsplasser enn de som enten er tapt eller har stått i fare for å forsvinne de seinere åra.  

Det er grunnlag for optimisme. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter i sammenliknbare områder – bl.a. Lierne, gir inspirasjon og tro på at vi kan klare dette sammen med eksisterende og nytt næringsliv i Osen og Roan, samt eksterne aktører med driftsenheter i området.  Det er også inspirerende å se hva man har fått til på næringsfronten i sammenliknbare nabobygder som Stoksund og Flatanger. Vi har noenlunde de samme forutsetninger som disse, og jeg er sikker på at vi har noe å lære. 

Selskapet har nå etablert en administrasjon bestående av meg selv i 100% stilling og Karoline Larsen i 50% stilling. Karoline jobber i tillegg 50% i Åfjord Utvikling AS, som jobber med næringsutvikling for Åfjord kommune. I tillegg har vi mange dyktige og engasjerte mennesker rundt oss, bl.a. i styret og på eiersiden i Osen og Åfjord kommuner, samt fra sponsorsiden i Innovasjon Norge og fylket.

Når det gjelder meg selv er jeg 46 år og kommer fra Trondheim. Derimot har jeg min familiebakgrunn fra Osen og Roan, og har oppholdt meg mye i området hele livet. Jeg har derfor noe kjennskap til geografien, kulturen, folket og næringslivet som er her. Det kan være en grei ballast ift. jobben som skal gjøres de neste 5 åra.
Videre er jeg siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (1999). Yrkeserfaringen er fra Kontali Analyse AS (analyseselskap for oppdrettsnæringen) og deretter 19 år i bank fra 2002; først Nordea i Oslo/Trondheim og de siste 8 åra i Handelsbanken i Trondheim. Som bankmann har jeg stort sett jobbet med kunder i bedriftsmarkedet. 

Jeg og vi er svært interessert i å komme i kontakt med både eksisterende og nye næringslivsaktører i Osen og Roan, og ønsker å være en rådgiver, døråpner og sparringpartner ift. både små og større aktører, ideer og prosjekter. Vi er til for næringslivet og jobber mot samme mål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi snakkes.

I mellomtiden; God sommer til alle!

Med vennlig hilsen

Dersom du har glemt å melde deg på nyhetsbrevet til Nord-Fosen Utvikling, kan du melde deg på
nederst på denne siden: