Nyhetsbrev 1 – 2022

Omstillingsprogrammet i Nord-Fosen har hatt en fin start på året.  Hittil i år har vi registrert 23 nye prosjekter, som er nesten like mange som i hele fjor.  Av disse er 17 søknader fra bedriftene i Osen og Roan, og det virker som næringslivet for alvor har oppdaget mulighetene som ligger i Omstillingsprogrammet. 

De fleste søknadene kommer fra de etablerte bedriftene, men det er spesielt moro å se at vi også har noen potensielle gründere som ønsker å undersøke muligheten for å skape og utvikle sin egen arbeidsplass. 

I tillegg har Omstillingsprogrammet igangsatt 6 egne prosjekter i perioden, innenfor våre to innsatsområder Kompetanse og Attraktivitet for næringslivet.  Det er en erkjennelse at omstilling ikke bare handler om arbeidsplasser, men like mye om å bygge attraktive samfunn rundt bedriftene.   Rekruttering og folketallsutviklingen er nok de største utfordringene på Nord-Fosen i dag.

Den 5.april ønsker vi å samle bedriftene og ungdom mellom 16-20 år på Brandsfjord skole.  Arrangementet har som formål å etablere kontakt mellom ungdommen og næringslivet, og i første omgang vise frem hvilke sommerjobber som er tilgjengelig på Nord-Fosen. Dessuten håper vi at dette kan være et tiltak for fremtidig rekruttering til bedriftene og lokale jobbmuligheter for ungdommen.

I april og juni håper vi å gjennomføre to arrangementer, hhv. en samling for småbedrifter og etablerere i samarbeid med Åfjord Utvikling, og et bærekraftseminar i samarbeid med Omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Formålet med etablerersamlingen er å bygge opp et miljø for nyetablerte og småbedrifter lokalt, til inspirasjon og nytte for alle. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud hvor også de som går med idèer eller planlegger å starte egen bedrift, er velkommen.

Bærekraft – bl.a. definert i FN`s bærekraftmål, blir stadig mer sentralt i samfunnet. Også innenfor næringslivet går utviklingen raskt nå. Sammen med Omstillingsprogrammet i Indre Fosen er vi i ferd med å utarbeide program for et lokalt halvdagsarrangement med fokus på kunnskap om temaet. Bærekraft blir i økende grad et konkurransefortrinn i næringslivet, men også en forutsetning i mange sammenhenger. Vi håper at seminaret vil motivere bedriftene til å løfte frem bærekraftarbeidet i sine virksomheter ytterligere.

Vi har inntrykk av at næringslivet i Nord-Fosen er inne i en god utvikling. Mange bedrifter melder om travle tider, og vi ønsker å bidra til at utviklingen fortsetter. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vennlig hilsen oss i Nord-Fosen Utvikling,
Karoline & Tore