Nyhetsbrev 2 – 2021

SMB-Utvikling

Omstillingsarbeidet i Nord-Fosen er godt i gang. Denne høsten har vi med bistand fra Proneo (innovasjonsselskap) satt i gang utviklingsprogrammet «SMB-Utvikling» som skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i Osen og Roan.

Prosjektet er inndelt i tre faser:

  • Forstudie
  • Forprosjekt
  • Hovedprosjekt

Forstudien er nå gjennomført med 17 bedrifter i ulike bransjer, hvor målet har vært å identifisere bedrifter for videre deltakelse i forprosjekt. Sentrale kriterier i utvelgelsen har vært selskapenes evne og vilje til vekst, samt potensiale i forretnings- eller utviklingsideer.

11 bedrifter fra forstudien får i disse dager tilbud om deltakelse i forprosjekt. Målet med forprosjektet er å gi bedriftene bistand til å gjennomføre en analyse av virksomheten og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter. Blant disse er reiselivsbedriften Roan Rorbu og Camping AS, som eies av Inger Lise Eian.  

Bedriften ligger fint til på Hongsand og er godt etablert i markedet med rorbu- og båtutleie i tillegg til drift av campingplass.

– Vi merket en sårbarhet ift. fisketurisme da koronaen kom, og har konkrete planer for å utvikle og utvide virksomheten mot nye markeder. Selv om fisketurismen har tatt seg opp igjen, ønsker vi flere bein å stå på. Vi ser på «SMB-Utvikling» som en fin mulighet til å komme videre med våre planer, sier Inger Lise. 

De 11 forprosjektene vil pågå frem til vinteren, og forhåpentligvis vil mange av disse ende i hovedprosjekter. Målet med hovedprosjektet er å realisere utviklingsplanene fra bedriftenes forprosjekter. Bedriftene kan søke omstillingsprogrammet og/eller Innovasjon Norge om finansiell støtte til å gjennomføre tiltakene.

Videre ønsker Nord-Fosen Utvikling sammen med Åfjord Utvikling å bidra til etablering av nettverk for gründere, etablerere og småbedrifter i hele Åfjord og i Osen kommuner. Første nettverkssamling er berammet til ettermiddag/kveld onsdag 27.oktober på Momyrstua.  
Egen invitasjon blir publisert denne uka, så følg med!

Med vennlig hilsen oss i Nord-Fosen Utvikling
Tore Brattgjerd & Karoline Larsen


Har du glemt å melde deg på nyhetsbrevet? Meld deg på nederst på denne siden: