Nyhetsbrev 2 – 2022

Sommeren er her og i skrivende stund viser gradestokken 30 varmegrader flere steder på Nord-Fosen.  Det er godt med litt sol og varme nå etter en variabel vinter og vår – rent værmessig.

Snart er det ferietid for mange, og hus og hytter fylles opp med mennesker som tilbringer sommeren hos oss. Noen vender heim for å tråkke barndommens stier og prøve de gamle fiskeplassene, mens andre kommer hit for første gang. Alle er viktige og bidrar til opprettholdelse av tilbudene vi har lokalt.   

Dette er også en viktig tid for reiselivet og andre deler av næringslivet, og ikke minst for frivilligheten og kulturlivet. Vi håper at disse får en god sesong med god oppslutning om tilbudene og arrangementene – samt penger i kassa!

Omstillingsprogrammet har hatt et nokså høyt aktivitetsnivå den siste tiden. Vi nærmer oss 100 igangsatte prosjekter fra oppstarten for to år siden, hvorav 85 er prosjekter i bedriftene mens 15 er prosjekter som Omstillingsprogrammet selv eier og driver.

Vi har så langt bevilget samlet 11,5 mill. kr i prosjektmidler, som gir et snitt på cirka 115.000 kr per prosjekt. Cirka 1/3 av prosjektene er avsluttet, og fra disse har vi mottatt sluttrapporter fra bedriftene som viser at Omstillingsarbeidet har bidratt til å skape og sikre 55 arbeidsplasser i Nord-Fosen så langt. Vi er således i rute i forhold til å nå målet om 140 nye og sikrede arbeidsplasser i programperioden ut 2025.

Blant våre egne prosjekter vil vi spesielt nevne Bærekraftseminaret som ble avholdt i juni i samarbeid med Omstillingsprogrammet i Indre Fosen, med arrangementer i Osen og på Stadsbygda. Seminaret på Nordmeland Gårdshotell samlet 22 deltakere og tilbakemeldingene er gode. Vi håper seminaret gir inspirasjon til å løfte frem bærekraftsarbeidet ytterligere – og forhåpentligvis kan støtte fra Omstillingsprogrammet bidra til å utløse mange gode, bærekraftige utviklingsprosjekter i bedriftene.

Videre er vår satsing «Helhetlig nærings- og stedsutvikling for Nord-Fosen med utgangspunkt i Bessaker» i startgropa. Det ble gjennomført et bra «kick-off» på Bessaker på pinseaften, og prosjektleder Knut Johan Monkan er klar til innsats. Dette blir spennende, og vi får høre mer fra han etter hvert.

Omstillingsprogrammet tar ikke ferie helt enda. Sist helg deltok vi på den vellykka Osenhælja, og de neste helgene blir vi å treffe på Roanshælga (1-3. juli), Seterdagen 9. juli og Fiskefestivalen på Bessaker (15-17. juli). Vi mener å ha Nord-Fosens største beachflagg, og du finner oss på standen.
Velkommen! 😊  

Vennlig sommerhilsen fra oss i Nord-Fosen Utvikling,

Karoline & Tore