Nyhetsbrev 3 – 2022

Høsten er her og for Omstillingsprogrammet blir dette forhåpentligvis en hektisk tid med mange prosjekter, aktiviteter og fine prosesser.

På prosjektfronten skjer det mye spennende, og vi vil i dette nyhetsbrevet gi leserne et lite innblikk i noe av det som foregår:

  • Trøndelag Sjømat AS åpnet en ny fiskebutikk på City Syd i Trondheim i august. De kjørte et forprosjekt gjennom Omstillingsprogrammet for prosjektering av butikken. Butikken åpner et stort marked for Krifo Fisk og Fiskmat AS og andre lokalmatprodusenter på Nord-Fosen, med potensiale for økt aktivitet og nye arbeidsplasser lokalt.
  • Woolero AS – en prisbelønnet studentbedrift fra NTNU, er nå etablert med forretningsadresse i Osen. Sammen med Strandplast AS pågår et forprosjekt som har til formål å utvikle biogjødsel og nedbrytbare potter av overskuddsull fra norsk sau.  Resultatene så langt er lovende, og dersom prosjektet lykkes kan det føre til en industrietablering med ny aktivitet og 3-5 nye arbeidsplasser på Strandplast. 
Ansiktene bak startup-bedriften Woolero: Ann Ellinor Jamtvoll Aasen og Mathias Hoel
  • Mørenot i Osen kjører nå et forprosjekt hvor de prosjekterer anskaffelse av en ny og større notvasker. Ringene og nøtene i oppdrettsnæringen blir stadig større, og tiltaket kan bidra til sikring av arbeidsplasser og økt aktivitet i Osen.
  • Vikahav AS i Roan har kontrahert et nybygg i Kroatia på 15 meter med levering ved årsskiftet 2023/2024. Båten skal benyttes til serviceoppdrag i oppdrettsnæringen og representerer en viktig fornyelse av rederiets flåte. Båten representerer en viktig omstilling i elektrifiseringen av servicebåter, og er den første med en så stor batteripakke. Den store batteripakken krever lademuligheter på land, og dette forprosjektet kjøres gjennom Omstillingsprogrammet.
Vikahav har også nylig anskaffet den hybride katamaranen "Emilie"
  • Tore Løkke AS avd. Nord-Fosen Pukkverk er i ferd med å avslutte et interessant forprosjekt gjennom Omstillingsprogrammet. Prosjektet handler om utvikling av maskinsand (restprodukt i produksjon av pukk) til betongproduksjon og kan gi pukkverket i Osen store muligheter fremover. 
  • Knut Johan Monkan er godt i gang med prosjektet «Helhetlig nærings- og stedsutvikling for Nord-Fosen med utg.pkt. i Bessaker».  Her skjer det mye spennende. Bl.a. ift. Mowi`s planer om etablering av ny virksomhet på Løaholmen, boligprosjekt, mobilisering av Nord-Fosens ungdom, og nytt liv i lokalene til nedlagte Vik-Bessaker skole.
  • Roan Bygdeutvikling arrangerte bygdekvelden «Roan 2050 – Et livskraftig lokalsamfunn» den 26. august. Arrangementet samlet over 70 engasjerte deltakere på Roan ungdomshus, til glede for arrangøren og ikke minst Omstillingsprogrammet som er avhengig av lokalt engasjement og initiativ.  Godt levert, Roan Bygdeutvikling!
Knut Johan Monkan og Tom Åge Myhren var foredragsholdere under bygdekvelden "Roan 2050".
  • Åfjord Næringsforening arrangerte den 28. september et åpent møte på Nordmeland Gårdshotell med godt oppmøte (nesten 30 stk). Foreningen tar nå initiativ til å samle næringslivet i Åfjord og Osen i en felles, styrket Nord-Fosen Næringsforening.  Dette er et viktig arbeid som Omstillingsprogrammet ønsker å støtte videre.

 

Dersom du har et prosjekt som kan være aktuelt å søke om til oss; ta kontakt for et uformelt møte 😊

Avslutningsvis må vi nevne fantastiske Nordmeland Gårdshotell AS, som nå er nominert som kandidat i hele to kategorier i European Region of Gastronomy 2022, hhv. Årets HOST og Årets HOST & PRODUCER. Dette er en stor anerkjennelse for hotellet, dets ansatte og eiere – Og viser at man med kunnskap, kvalitetsbevissthet og hardt arbeid, kan bli best – også i Nord-Fosen!

Fortsatt god høst fra oss i Nord-Fosen Utvikling!

Karoline & Tore