Regionale kurstilbud

Ressursentra i Trøndelag sør tilbyr fra høsten 2020 interaktive kurs for praksiskandidater. Vårt fokus er på faglig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging. Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys. Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter. Dette kan være aktuelt for bedrifter som ønsker å legge til rette for at sine ansatte tar videre- og etterutdanning. Oversikt over hvilke interaktive kurs finner du her.
Høsten 2020 tilbys interaktive kurs innenfor renholdsoperatørfaget, salgsfaget, akvakultur, kjemiprosess, helsearbeiderfaget og logistikk.