Samling for omstillingsprogrammene

Vi har denne uka vært på en 3-dagers samling for alle omstillingsprogrammene i Norge, til sammen 20 stk. 

Samlingen fant sted på Andøya som fikk omstillingsstatus ifbm. vedtaket om nedleggelse av den militære flystasjonen.  Andøy kommune med ca. 4.500 innbyggere forbereder seg nå på at 400 arbeidsplasser forsvinner i 2023 eller 2024.

Og de bruker tiden godt. Det var interessant og lærerikt å se hvordan de jobber med omstilling av kommunen og næringslivet, hvor det nå skapes både optimisme og nye jobber innen bl.a. romfart, laks og hvalopplevelser.  

I tillegg til Andøy fikk vi også høre om hvilke problemstillinger som andre omstillingsområder står overfor – og hvordan de jobber. Selv om det er noen likhetstrekk med alle områder, er også forskjellene store mellom oss i Nord-Fosen og f.eks. Ullensaker/Gardermoen, Kautokeino og Sykkylven. For ikke å snakke om grensekommunen Sør-Varanger, hvor konkursen i hjørnesteinsbedriften i 2016 nå er avløst av Ukraina-krigen som har ført til at nærmest «hele» næringslivet står uten kunder!

Veldig interessant å møte kolleger fra hele landet og høre disse historiene.

Så hva kom ut av samlingen, og hva tar vi med oss inn i omstillingsarbeidet videre?

Det er mye, men satsing på bl.a. boliger, møteplasser, kompetanse, integrering og bolyst, går igjen over hele linja. Særlig for oss i de minste kommunene som ligger et stykke unna sentrum.

I tillegg ble det gjentatt at de som lykkes best med omstilling, er de som klarer å involvere hele samfunnet. Både næringslivet, eierkommunene og befolkningen ellers. Fordi dette i bunn og grunn  handler om å etablere en utviklingskultur og skape optimisme i hele samfunnet.  

Vi tar med oss kunnskapen og opplevelsene fra Andøya inn i arbeidet med neste års prioriteringer og budsjett for omstillingsarbeidet i Nord-Fosen.

For øvrig var dette en veldig fin tur med godt vertskap, flott natur, mange opplevelser og nye bekjentskaper.

Takk for oss, Andøya!