Samling for SMB-Utvikling

Tirsdag 19.10 ble første fellessamling gjennomført for bedriftene som ble med videre i utviklingsprogrammet SMB-Utvikling.
Her fikk deltakende bedrifter presentert sin virksomhet, samt utfordringer og utviklingsmuligheter. Vegard Saur og Hanna Maroz i Proneo AS avholdte møtet og la opp til gruppeoppgaver rundt hvordan bedriftene kan gjennomføre forretningsmodellering.

SMB-Utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Verktøyet skal hjelpe lokale bedrifter i å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter. Målet er økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet for bedriftene.

SMB-Utvikling skal gjøre bedriftene bedre er i stand til å forstå sine muligheter og utfordringer samt til å ta grep for å videreutvikle sine bedrifter. Hovedmålet i SMB-Utvikling er at en skal sette i gang utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar, som øker konkurranseevnen deres. En har videre som delmål å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene og med bedrifter i regionen slik at en får økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene.

SMB utvikling består av tre faser; forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. 

  • forstudien kartlegges det hvilke bedrifter i en kommune som har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og vilje til gjennomføring.
  • forprosjektet får disse bedriftene bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekt.
  • hovedprosjektfasen skal utviklingsprosjektene implementeres og denne fasen er den enkelte bedrift sitt eget ansvar. 

Vi har nå kommet til forprosjektfasen av utviklingsprogrammet hvor bedriftene får tilbud om 40 timer rådgivning til sine utviklingsideer.
Proneo AS kobler bedriftene til den riktige kompetansen de trenger for å ta prosjektene videre til neste nivå.

Bedriftene som er med i forprosjektet er:
– Bjørnør Gård
– Drageid Leirskole
– Krifo Fisk og Fiskmat
– Kråkøy Slakteri
– Roan Eggpakkeri
– Roan Rorbu og Camping
– Sætervik Handel
– Vingsand Brygge Drift
– Virtual Adventures