Samling med SINTEF

22. juni ble Nord-Fosen Utvikling invitert av Bessaker Stedsutvikling sammen med SINTEF, til å utforske mulighetene for utvikling av Bessaker som et attraktivt sted å bo og jobbe!
Vi ble ønsket velkommen av Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og videre omvist rundt om på Bessaker for å utforske mulighetene lokalt. Ulike næringsaktører fra Bessaker presenterte også sin virksomhet og framtidstanker for Bessaker. 

Videre hadde vi en workshop sammen med SINTEF om hvordan Bessaker skal vinne fremtiden. I workshopen møttes lokalt næringsliv, representanter for virkemiddelapparatet og forskning og utvikling. Bakgrunnen for samlingen er at Åfjord kommune har inngått partnerskapsavtale med SINTEF, hvor man skal utarbeide forskningsprosjekter som kan gagne Åfjord kommune. 

Ny teknologi gir nye muligheter innenfor flere næringer både når det gjelder å utvikle nye produkter, tjenester, bedrifter og samarbeid på tvers av næringer og bedrifter.