Skal skape og sikre 140 arbeidsplasser på Nord-Fosen

Tidligere Roan og Osen kommune (til sammen Nord-Fosen) har begge fått innvilget omstillingsmidler. Nå starter en målrettet innsats for å løfte næringslivet i regionen.

Målet for Nord-Fosen, er 140 sikrede eller nye arbeidsplasser og 25 gründerbedrifter, innen 2025. Både omstillings- og handlingsplan er godkjent og den nye omstillingsorganisasjonen, Nord-Fosen utvikling, er på plass.

Leder for Nord-Fosen utvikling, Åse Berge, forklarer at initiativet kom i kjølvannet av at hjørnestensbedriften Kråkøy slakteri sto i fare for å bli nedlagt.

Les mer om Kråkøy slakteri her.

– Mange viktige arbeidsplasser vil gå tapt dersom Kråkøy avvikles, og utfordringer som fraflytting og en aldrende befolkning vil bli forverret. Vi gjennomførte en konsekvensanalyse som avdekket et prekært omstillingsbehov, og nå er vi endelig i gang, sier hun.

Trenger ildsjeler med vekstambisjoner

Omstillingsmidlene er etterlengtet blant de eksisterende virksomhetene i regionen. Nå skal bærekraft, innovasjon og vekst opp på agendaen.

– Vi har flere viktige mål i strategien vår, men det aller viktigste er å sikre arbeidsplassene i det eksisterende næringslivet. Da trenger vi gode ideer og kloke hoder med på laget – og de vet vi det finnes mange av på Nord-Fosen, sier Berge.

Lurer du på hva du kan søke om omstillingsmidler til? Les mer her.
Hun presiserer også at gründere og ny virksomhet er avgjørende for å sikre den langsiktige verdiskapingen.

«
Vi gjennomførte en konsekvensanalyse som avdekket et prekært omstillingsbehov, og nå er vi endelig i gang

– Dersom Nord-Fosen skal lykkes med omstillingen, også i et langsiktig perspektiv, er vi nødt til å tenke nytt og større. Vi må gjøre oss attraktive for unge, kvinner og gründere som ikke nødvendigvis faller inn under de tradisjonelle næringene i vår region. Vi ønsker alle gode initiativer velkommen og anbefaler dem som går med en idé om å ta kontakt med oss. Vi har dyktige rådgivere som kan hjelpe til med vekst, utvikling og søknadsprosesser, forklarer hun.

Kompetent styre

Styret er satt sammen av interne og eksterne aktører som er godt kjent med utfordringene i Nord-Fosen. Tone Foss, styreleder i Foss Fabrikker AS, er styreleder for Nord-Fosen Utvikling.

Styremedlemmene i Nord-Fosen Utvikling er:
– John Einar Høvik, Ordfører i Osen kommune
– Kjell Johan Larsen, Bærekraftsdirektør i Pipelife Norge AS
– Elin Merete Harbak, Prosjektøkonom/ HR for Johs. J. Syltern AS
– Einar Eian, Varaordfører i Åfjord kommune
– Arnar Utseth, Head of Operations i Fosen Yard
– Jon Husdal, Lokalpolitiker og gårdsbruker
– Bernt-Even Seierstad, Salgssjef i Namdal ressurs
– Oddbjørn Ovesen, Daglig leder i Mørenot Osen AS