SMB-utvikling

SMB utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Verktøyet skal hjelpe lokale bedrifter i å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter. Målet er økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet for bedriftene.

SMB-Utvikling skal gjøre bedriftene bedre er i stand til å forstå sine muligheter og utfordringer samt til å ta grep for å videreutvikle sine bedrifter. Bedriftene som blir med får i første omgang være med på en forstudie, hvor så et utvalg av bedriftene blir med videre til et forprosjekt. Hovedmålet i SMB utvikling er at en skal sette i gang utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar som øker konkurranseevnen deres. En har videre som delmål å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene og med bedrifter i regionen slik at en får økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene.

I forstudien kartlegges vekstpotensialet og innsatsviljen hos potensielle deltakerbedrifter, og det gis anbefalinger til hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet. Bedriftene som etter forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får hjelp til å utarbeide bedriftsanalyser og prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen.. 

SMB utvikling består av tre faser; forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. 

  • I forstudien kartlegges det hvilke bedrifter i en kommune som har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og vilje til gjennomføring. En forstudie varer ca. 2-3 måneder.
  • I forprosjektet får disse bedriftene bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekt. Et forprosjekt varer mellom 4-6 måneder.
  • I hovedprosjektfasen skal utviklingsprosjektene implementeres og denne fasen er den enkelte bedrift sitt eget ansvar. 
Av dere som bedrift kreves innsatsvilje, engasjement og egeninnsats i form av tid
I gjengjeld vil dere få dekt ekstern rådgivning for å videreutvikle din bedrift, gjennom analyser av virksomheten og prosjektplaner for deres ønskede prosjekter. 

Vi hjelper deg å skape vekst gjennom å gjennomføre utviklingstiltak som kan skape konkurransefortrinn i din virksomhet! 

Fyll ut din informasjon i skjemaet under for å melde din interesse:

Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider vedrørende SMB-utvikling: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling