Handlingsplan 2022

Styret i Nord-Fosen Utvikling AS og kommunestyrene i Osen og Åfjord kommuner, har vedtatt ny Handlingsplan for 2022. 

Ved å trykke på bildet kan du lese hva omstillingsarbeidet hovedsakelig skal jobbe med i 2022. Handlingsplanen legger føringen for arbeidet i 2022, innenfor valgte innsatsområder.