Nyhetsbrev 4 – 2022

Dagene går fort når man har det travelt, og enda et omstillingsår i Nord-Fosen nærmer seg slutten

Kort oppsummert har aktiviteten i Omstillingsprogrammet vært bra og vi har i løpet av året registrert nesten 90 nye prosjekter og tiltak, med smått og stort.  De aller fleste er forstudier og forprosjekter som bedriftene kjører i egen regi – med støtte fra oss, men vi har også igangsatt 12 egne prosjekter og tiltak. 

Beløpsmessig har vi bevilget cirka 6,5 mill. kr til prosjekter i 2022, som er en økning fra 3,7 mill. kr. i 2021. Hensyntatt Osen og Roans størrelse må dette sies å være bra. De aller fleste selskapene har hatt aktiviteter eller kontakt med Omstillingsprogrammet i løpet av året.

Vi har i tillegg en god ordrereserve og bra fart inn i det nye året.

Vårt hovedinntrykk er at næringslivet i Nord-Fosen er i en positiv utvikling.  Tilgjengelig info viser at bedriftene leverer vekst og resultater minst på linje med resten av Trøndelag.  Og vår største bedrift målt i antall ansatte, Kråkøy Slakteri AS, gjennomfører et godt omstillingsarbeid og driver nå med overskudd. Utsiktene for bedriften er bedre enn på lenge.

Vi har også fått noen nyetableringer gjennom året, som Karmaceli AS og Setran Settefisk AS med hhv. 9 og 5 ansatte, og flere spennende ting er på gang. 

Dessuten er det moro å se at våre bedrifter og tilbud blir lagt merke til utenfor «Heimhaugan”.  F.eks. er Fosenregionens Utviklingspris tildelt bedrifter i Nord-Fosen i to år på rad, hhv. til Peter Hepsø Rederi AS i 2021 og Nordmeland Gårdshotell AS i 2022.  Sistnevnte var også nominert i to kategorier i
European Region of Gastronomy, som er en stor anerkjennelse til hotellet, dets ansatte og eiere.

Vi må også nevne Vettantrappa på Bessaker som er i ferd med å bli en av Trøndelags største attraksjoner målt i besøkstall.  Fra åpninga i påsken har nesten 22.000 gått trappa, som gir et snitt på 85 per dag.  Et imponerende resultat, som gir god markedsføring og ringvirkninger i hele regionen!

Neste år er vi halvveis i omstillingsperioden fra 2020-2025, og i disse dager jobber vi med handlingsplanen (budsjettet) for «midtveisåret» 2023.   Det er også aktuelt å gjøre noen endringer og tilpasninger i den overordnede Omstillingsplanen. Bakgrunnen for dette arbeidet er at Omstillingsprogrammet ønsker å være relevant ift. utfordringene som vi opplever lokalt.

Dette betyr at vi vil tone ned det sterke fokuset på arbeidsplasser og øke innsatsen mot utviklingsevne i næringslivet og kommunene (samfunnsutvikling).  Det er ingen tvil om at befolkningsutviklingen, kompetanse og rekruttering er de største utfordringene på Nord-Fosen i dag.

Innenfor kompetanseområdet dukker det opp et tilbud allerede på nyåret når Åfjord Ressurssenter arrangerer gratis etablererkurs.   Kurset retter seg både mot deg som har en konkret idé, og dere som er nysgjerrig på hvordan man effektivt utvikler en ny virksomhet.  Meld deg på innen 2. februar via linken!

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som snart har gått, og ønsker alle en riktig God Jul!

Vennlig julehilsen fra oss i Nord-Fosen Utvikling

Karoline & Tore